Wednesday, 7 September 2011

Tingkatan 1 Bab 7 : Haba (kelas 4)

3 Cara Aliran Haba

1) Pengaliran (Conduction)


Pengaliran (Conduction) adalah aliran haba melalui medium pepejal. Zarah dalam medium tidak mengalir. Sebaliknya haba dipindahkan dari bahagian yang panas menuju ke bahagian yang sejuk oleh getaran zarah dalam objek. Logam adalah konduktor haba yang sangat baik.

2) Perolakan (Convection)


Olakan adalah pemindahan haba dalam satu bahagian
bendalir oleh pergerakan cecair yang dipanaskan. Cecair dan gas adalah bendalir (boleh mengalir).

(Rujukan : http://educationalelectronicsusa.com/p/heat-IV.htm)

1 comment: